Konsultointi ja strategiakehitys

Haluamme ennen työhön ryhtymistä perehtyä yrityksen nykytilanteeseen, liiketoiminnan tavoitteisiin ja tältä pohjalta tehdä yritykselle aidosti kehittävää markkinointia. Teemme paljon taustatyötä ja kehitämme toimintatapoja asiakkaan toiminnan lähtökohdista ja ponnistelemme kohti asiakkaamme asettamia tavoitteita.

Teemme alkuun haastatteluita sekä asiakkaamme omalle henkilökunnalle, että asiakkaille. Haastatteluista saamaamme tieto käytetään hyväksi markkinoinnin kanavien valinnassa, oikeanlaisten viestien rakentamisessa tai muutostilanteissa myös ihan markkinointistrategian uudelleen kirjoittamisen apuna.

Alkutoimenpiteemme ovat aluksi raskaan puoleisia, koska haluamme tuntea asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteet, nykyisen brändimielikuvan ja määritellä toimenpiteet asiakkaan tavoitteisiin pääsyyn. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme aitoa kasvua, pidemmällä aikajänteellä brändiarvon kasvun kautta. Alussa huolellisesti tehty ”tutustuminen” nopeuttaa työtä jatkossa.

Meiltä saat apua markkinointistrategian kirjoittamiseen, uusien konseptien luomiseen, some-strategioiden kokoamiseen ja kaikkeen markkinointiviestinnän konsultointiin. Meillä ei ole valmiita muotteja joihin asiakkaamme mahdutamme, vaan jokainen yritys on erilainen ja jokaiselle luodaan oma, paras tapa toimia.

Articon kautta yrityksesi saa sekä projektin kokonaishallinnan ja ymmärryksen, sekä kumppanin, joka aktiivisesti kerää tietoa sekä netin analytiikasta, että asiakkaiden mielikuvasta. Yhteisenä tavoitteena on liiketoimintasi kasvu markkinoinnin toimien kautta. Välitavoitteina voi olla yritysilmeen vahvistaminen, brändin rakentaminen tai markkinointistrategian luominen.

Ota yhteyttä