Asiakastiedon keruu - asiakaskokemuksen kehittäminen

Tiedätkö mitä asiakkaasi ajattelevat sinusta tavaran tai palvelun tuottajana? Tiedätkö minkälainen asiakaspolku (customer journey) asiakkaillasi on? Monilla yrityksillä ja niiden myyntiorganisaatioilla ei ole aikaa selvittää lisämyynnin mahdollisuuksia tai avainasiakkaiden toiveita. Asiakkaat eivät myöskään aina halua kertoa yritykselle tai myyjälle suoraan ehdotuksiaan – joskus on helpompaa ottaa kolmas korvapari mukaan. Selvitämme myös esim. miksi jo teiltä lähteneet asiakkaat päätyivät päätökseensä.

  • Saamiimme vastauksiin voimme perustaa markkinoinnin strategisen suunnittelun tai sitouttavan sisällöntuotannon tai halutessanne pelkästään asiakastiedon keruun.
  • Konseptimme on tehokas, konkreettinen ja asiantuntijoiden toteuttama. Tiedon keruu voidaan toteuttaa luovasti ja kustannustehokkaasti, toimialasi erityisominaisuudet huomioon ottaen.
  • Tuotamme tietoa, jota käyttäen asiakaskokemus paranee a) palvelet asiakkaitasi paremmin ja yhteistyönne syvenee b) teet enemmän kauppaa olemassa olevien asiakkaiden kanssa c) pystyt reagoimaan asiakkaiden toiveisiin ja kehitysodotuksiin
  • Miten toimitaan
  1. Lähtötilanne – yrityksesi liiketoiminnan ymmärtäminen, organisaatiosi myyntiin tutustuminen ja tavoitteidesi määrittäminen
  2. Asiakaskontaktipisteiden määritys ja asiakaspolun kirjaaminen
  3. Suunnitelma yhteiselle projektille ja aikataulutus
  4. Varsinainen toteutus ja testaus
  5. Kehitysehdotusten raportointi ja suunnitelmat jatkotoimenpiteille
Ota yhteyttä