Mitä on markkinointi?

Markkinointi mielletään usein vieläkin pelkiksi lehti- ja televisiomainoksiksi. Tosiasiassa markkinointi on nykypäivänä paljon muutakin. Oikeastaan voi sanoa, että markkinointi on kaikkea sitä mitä yritys tekee tai jättää tekemättä. Yritys voi markkinoida itseään osallistumalla yhteiskunnallisiin tapahtumiin ja kertomalla mielipiteensä aiheen ympärillä vallitsevaan keskusteluun. Toisaalta markkinointia on sekin, jos yritys jättää osallistumatta johonkin heidän kannaltaan tärkeään tapahtumaan tai keskusteluun. Tämä kääntyy useasti markkinoivaa yritystä vastaan, sillä heidät saatetaan kokea välinpitämättöminä.

Yrityksen itse järjestämät tapahtumat ovat markkinointia parhaimmillaan. Tämä tapahtuu kuitenkin puolivahingossa mutta saattaa silti osoittautua parhaaksi markkinointikanavaksi, kun ihmiset näkevät, millaisia ihmisiä yrityksen nimen takana lymyilee. Taitava johtaja osaa sitouttaa työntekijänsä mukaan omaan markkinointiin ja saada heidät ilmentämään yrityksen arvoja tekemisessään ja suhteissa asiakkaisiin. Asiakassuhteiden ylläpito on tärkein osa markkinointia, jos tämän osan hoitaa päin mäntyä ei yrityksellä kohta enää ole asiakkaita, joille toimintaa pitäisi markkinoida.

On tärkeää löytää jokaiselle yritykselle omat toimivat kanavat markkinointia varten. Toimivaa markkinointia varten yrityksellä pitäisi olla selkeä näkemys siitä, millaista lopputulosta kampanjalla ollaan hakemassa. Räväkkyys ja erottuvuus ovat tämän päivän, miksei huomisenkin tärkeitä asioita. Enää ei riitä, että mainonnassa kerrotaan olennaisimmat faktat myytävistä asioista, vaan nyt pitää herättää tuntemuksia potentiaalisessa asiakkaassa ja löytää tuotteesta joku uusi ominaisuus, jolla juuri kyseinen asia erotetaan kilpailijoista ja todetaan parhaaksi mahdolliseksi vaihtoehdoksi.

Sosiaalisen median merkitys on kasvattanut osaansa markkinoinnissa jatkuvalla syötöllä. Sosiaalisen median eri kanavat mahdollistavat monipuolisemman sisällöntuotannon ja yleisöjen hajauttamisen. Esimerkiksi Facebookia voidaan käyttää houkuttelemaan vanhempia asiakkaita. Youtube taas on vallan mainio väline kalastaa nuorisoa puolelleen. Sisältöerot voivat olla eri kanavien välillä hyvinkin erilaisia, mutta muodostaa silti ehjän kokonaisuuden.

Asiakkaiden palvelu on tärkein markkinointikeino, jos asiakkaalle jää asioinnista ja palvelusta positiivinen mielikuva. Hän tulee varmasti kertomaan siitä ystäville ja tuttavilleen, mutta varmemmin hän kertoo nykypäivänä somessa siitä, jos häntä on kohdeltu yrityksen puolelta huonosti. Pahimmillaan epäonnistunut asiakaspalvelu saattaa aiheuttaa varsinaisen someraivon. Tässä kohtaa kuvaan astuu yrityksen kriisiviestintä, jota voi ajatella nopeana markkinointina. Tilanteeseen reagointi osoittaa sen miten vakaalla pohjalla yritys ja sen markkinointi oikein on. Yrityksen näppärä ja nopea reagointi saattaa tuottaa positiivisen reaktion asiakkaassa. Monipuolisuus on kuitenkin markkinoinnin päivän sana. Ammattilaisten tulee osata luovia toimintakentällä sujuvasti, eikä nopeatempoisessa maailmassa ole varaa moniin ohilaukauksiin, vaan kaiken pitää onnistua viimeisen päälle.