Mitä hyvä ja moderni sisällöntuotanto vaatii?

Nykyaikainen sisällöntuotanto vaatii monenlaista osaamista, sillä uusia hallittavia ohjelmistoja ja tekniikoita tulee kuin sieniä sateella. Modernin ammattilaisen oletetaan oppivan uudet asiat tuosta vain, eikä asioihin ehdi välttämättä kunnolla perehtyä, kun yritykseltä saatetaan jo vaatia täydellistä lopputulosta. On tärkeää hallita ensin muutama kanava kunnolla ennen kuin siirrytään ottamaan seuraava kanava haltuun. Asiakkaan kannalta on myös hyvä miettiä sitä, mitkä kanavat ovat heidän kannaltaan hyviä, käyttökelpoisia ja sopivat myös yrityksen tyyliin ja kohdeyleisölle, esimerkiksi vanhuspalveluita tarjoavan yrityksen ei välttämättä kannata valita markkinointikanavakseen Snapchattia, jonka käyttäjät ovat pääosin nuoria.

Innowisen yrittäjän Harto Pöngän mukaan Instagram kiinnostaa yrityksiä, koska palvelulla on laaja käyttäjäkunta ja palvelu on ottanut käyttöönsä story- ominaisuuden. Facebook on kuitenkin paras markkinointikanava yrityksille, koska käyttäjäkunta on sosiaalisen median vanhin ja käyttäjillä on eniten ostovoimaa.

Tavoitteet ja niiden asettaminen ovat iso osa sisällöntuotannon suunnittelua. Tavoitteiden kautta molemmat osapuolet voivat tarkastella omaa onnistumistaan projektissa ja havaita myös mahdolliset virheet paremmin. On hyödytöntä lähteä tekemään somekampanjaa, jos sillä ei tavoitella mitään konkreettista. Tavoitteet on hyvä asettaa alussa tarpeeksi matalalle ja seurata tilanteen kehitystä tarkasti, jotta tavoitetta voidaan muuttaa.

Tavoitteet

Harkittu rohkeus ja oikeat kanavat tuovat hyvän lopputuloksen

Yhteistyötä aloitettaessa on hyvä saavuttaa keskinäinen luottamus toimijoiden välille ja ymmärrys siitä, mitä toinen haluaa ja mihin toisella osapuolella on resursseja ja osaamista. Osaamattomuus ja nopea toteutus näkyvät usein huonona jälkenä lopputuloksessa. Tämä puolestaan luo yrityksestä huonon vaikutelman. Rohkeus ja erottuvuus ovat isossa osassa markkinointiviestinnässä. Lähtökohtaisesti pitäisi tehdä jotain räväkämpää ja erilaisempaa kuin kilpailevat yritykset- Tämä onkin kuin nuorallatanssimista, koska huonosti suunniteltu ja yrityksen brändiin sopimaton liian raju räväkkyys ja erilaisuus kääntyy itseään ja markkinoitavaa kohdetta vastaan.

Sisällöntuottajan on tärkeää myös tunnustella ja miettiä sitä, mitkä uusista kanavista otetaan käyttöön ja mistä on suurin hyöty kullekin asiakkaalle ja mitkä trendit ja kanavat taas menevät ohi hetkessä. Markkinoinnin kannalta myös kokonaisuuden hallitseminen on tärkeää. Liian suuren ” tuotantopaletin” ylläpito vie tuhottomasti aikaa ja voimavaroja, eikä lopputulos välttämättä ole paras mahdollinen.

Markkinoinnin kenttä on laajentunut hurjasti, eikä nykyään asiakkaalle riitä pelkkä oman sisällön tai tuotteen puhdas mainostaminen. Yrityksen on kyettävä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tai linkittää oma sisältö johonkin muuhun ajankohtaiseen aiheeseen saadakseen huomiota myös itselleen. Nykyaikainen markkinointi myös nopeutuu hetki hetkeltä ja muuttuu aina vain raadollisemmaksi, jos et hyppää keskusteluun tai buumiin mukaan ajoissa, olet karusti myöhässä ja markkinointi näyttää epäonnistuneelta.

3 somevinkkiä markkinointiin

  1. Ota huomioon yrityksen tyyli ja kohderyhmä
  2. Hallitse muutama kanava hyvin, älä kaikkia kanavia vähän
  3. Suunnittele sometoiminta huolellisesti